எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , » Indian Polity - இந்திய அரசியலமைப்பு

Indian Polity - இந்திய அரசியலமைப்பு

அரசியல் அறிவியல்

இந்திய அரசியலமைப்பு உருவான விதமும் சிறப்பு கூறுகளும்   அரசியலமைப்பு வரைவுக்குழு மற்றும் பிறகுழுக்கள்

அரசியலமைப்பின் முகவுரை

பிறநாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சட்டக்கூறுகள்
 
அரசியலமைப்பின் பகுதிகள் மற்றும் சரத்துகள்
அரசியலமைப்பின் அட்டவணைகள் 

பகுதி-1 (சரத்து 1 முதல் 4 வரை) - மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள்

பகுதி-2 (சரத்து 5 முதல் 11 வரை) - குடியுரிமை

பகுதி-3 (சரத்து 12 முதல் 35 வரை) அடிப்படை உரிமைகள் 
பகுதி-4 (சரத்து 36 முதல் 51 வரை) அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் 

பகுதி-4a  (சரத்து 51a) அடிப்படை கடமைகள் 

பகுதி-5 - (சரத்து 52 முதல் 70) மத்திய அரசு

                
-----------------------

பெருபாரி வழக்கு - ஒரு பார்வை-1960


தேர்வெழுதிப் பார்க்ககோலக்நாத் வழக்கு - 1967


தேர்வெழுதிப் பார்க்ககேசவாநந்த பாரதி வழக்கு-1973


தேர்வெழுதிப் பார்க்கஎஸ்.ஆர்.பொம்மை வழக்கு-1994


தேர்வெழுதிப் பார்க்கShare this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template