எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » » பண்டைய இந்திய வரலாறு - Old Indian History

பண்டைய இந்திய வரலாறு - Old Indian History     பண்டைய 
இந்திய வரலாறு

சிந்து சமவெளி -ஹரப்பா - மொகஞ்சதாரோ


 சிந்து சமவெளி -பொருளாதாரம்-சமூகம்-அரசியல்


வேதகாலம்-ஆரியர் வருகை


வேதகாலம்-சமூகம்-அரசியல்-மகளிர் நிலை


சிந்து சமவெளி -ஆரியர் வருகை -வரைபட விளக்கம் 

          ------------------------
 ------------------------

புத்தர்-புத்தமதம்அ

  
மகாவீரர்-சமண மதம்


 மகாஜனபதங்கள் ஓர் பார்வை

 --------------------------
  
ஆரியங்க வம்சம் சிசுநாகவம்சம் - நந்தப் பேரரசு  - பேரரசுகளின் தோற்றம்


பாரசீக மற்றும் கிரேக்கப் படையெடுப்பு

மௌரியப் பேரரசு - தோற்றமும் ஆட்சி அமைப்பும்

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

மௌரியப் பேரரசு - பொருளாதார வளர்ச்சி
பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

சுங்கர்கள் - கன்வர்கள்

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

சாதவாகணர்கள் -ஆட்சி அமைப்பு - பொருளாதாரம்

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

இந்தோ கிரேக்கர்கள் 

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

சாகர்கள் - பார்த்தியர்கள்

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

குஷாணப் பேரரசு


காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

குப்தப் பேரரசு - தோற்றமும் ஆட்சி அமைப்பும்

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

குப்தப் பேரரசு - பொருளாதாரமும் - சமூக அமைப்பும்

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

சாளுக்கிய பேரரசு

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

ஹர்சப் பேரரசு - தோற்றம் ஆட்சியமைப்பு

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

ஹர்சப் பேரரசு - சமூகம்- பொருளாதாரம்

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

பாட விளக்கம்
காணொலி விளக்கம்
தேர்வெழுதிப் பார்க்க!

Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template