எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Latest Post
Showing posts with label constitution of india. Show all posts
Showing posts with label constitution of india. Show all posts
thumbnail

பிற நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சட்டக் கூறுகள்

thumbnail

பகுதி-3 (சரத்து 12 முதல் 35 வரை) அடிப்படை உரிமைகள் - TNPSC Constitution

thumbnail

குடியுரிமை - அரசியலமைப்பு பகுதி-2 (சரத்து 5 முதல் 11 வரை)

thumbnail

அரசியலமைப்பின் பகுதிகள் மற்றும் சரத்துகள்

thumbnail

பகுதி-1 (சரத்து 1 முதல் 4 வரை) - மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள்

thumbnail

அரசியலமைப்பின் முகவுரை - Preamble of Constitution

thumbnail

எஸ்.ஆர்.பொம்மை வழக்கு - S.R.Bommai Case

thumbnail

கேசவாநந்த பாரதி வழக்கு - Kesavananda Bharati case

thumbnail

கோலக்நாத் வழக்கு - 1967

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template