எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , , , , » TNPSC | நான்மணிக் கடிகை | Nanmanikadigai | Podhutamil | Ilakkiyam

TNPSC | நான்மணிக் கடிகை | Nanmanikadigai | Podhutamil | Ilakkiyam

நான்மணிக்கடிகை


 

  • கடிகை என்றால் துண்டு என்று பொருள். 
  • கட்டுவடம் என்ற பொருளும் ஆபரணம் என்ற பொருளும் உண்டு
  • இதன்பொருள் நான்குவகை மணிகளால் ஆன ஆபரணம் 
  • நான்மணிக்கடிகை பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 
  •  இது ஒரு நீதி நூல். 
  • விளம்பி நாகனார் என்னும் புலவரால் இயற்றப்பட்டது இந்நூல். 
  • நூற்றி நான்கு பாடல்களைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. 
  • ஒவ்வொரு பாடலும் நான்கு அடிகளால் ஆனது. 
  • இதன் பாடல்கள் ஒவ்வொன்றிலும், நான்கு மணியான கருத்துகள் சொல்லப்படுகின்றன. இதனாலேயே இது நான்குவகை மணிகளால் ஆன ஆபரணம் நான்மணிக்கடிகை என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
  • இந்நூலில் மொத்தம் நூற்று நான்கு பாடல்கள் உள்ளன. இவற்றில் இரண்டு பாடல்களை ஜி.யூ.போப் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்துள்ளார். இந்நூல் நான்காம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்டது ஆகும். 

  மேற்கோள்:

    1.கல்லா ஒருவர்க்குத் தம்வாயிற் சொற்கூற்றம்
     மெல்லிலை வாழைக்குத் தானீன்ற காய்கூற்றம்
     அல்லவை செய்வார்க்கு அறங்கூற்றம் கூற்றமே
     இல்லத்துத் தீங்கொழுகு வாள்

    கூற்றம் - எமன்

     கல்வியறிவு இல்லாதவர்களுக்கு அவர் வாயில் பிறக்கும் சொல்லே அவர்களுக்குக் கூற்றுவனாம்; வாழை மரத்துக்கு அஃது ஈனும் குலையே கூற்றுவனாம்; தீயவை செய்வார்க்கு அறக்கடவுளே கூற்றுவனாம்; இல்லத்திலிருந்து கொண்டு கணவனறியாது கற்புக்கேடாக ஒழுகுபவள் கணவனுக்குக் கூற்றுவனாவாள். 

------------------------------

   2. எள்ளற்க, என்றும் எளியர் என்று! என் பெறினும்
    கொள்ளற்க, கொள்ளார் கை மேற்பட! உள் சுடினும்
    சீறற்க, சிற்றில் பிறந்தாரை! கூறற்க,
    கூறல்லவற்றை விரைந்து!

    எள்ளற்க - இகழாதே

      எவரையும் எளியவர் என்று எண்ணி இகழ்ந்து விடாதே. மிகச் சிறந்த பொருளாக இருந்தாலும் தகுதியற்றவர்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளாதே. செய்யக் கூடாதவற்றைச் செய்தாலும் ஏழை மக்களிடம் கோபம் கொள்ளாதே. சொல்லத் தகாத சொற்களைக் கோபத்திலும் கூறிவிடாதே.
 
------------------------------

  3.நிலத்துக்கு அணி என்ப, நெல்லும் கரும்பும்;
    குளத்துக்கு அணி என்ப தாமரை; பெண்மை
    நலத்துக்கு அணி என்ப, நாணம்; தனக்கு அணி
    தான் செல் உலகத்து அறம். 9

நாணம் - வெட்கம்

    நெல்லும், கரும்பும், வயலுக்கு அழகு சேர்க்கும். தாமரை மலர்கள் குளத்துக்கு அழகு சேர்க்கும். நாணம் பெண்ணுக்கு அழகு. மறுபிறவியில் வீடுபேறு அடைய செய்யப்படும் அறம் ஒருவனுக்கு அழகாகும்.
 
------------------------------

 4.இன்சொலான் ஆகும் கிழமை இனிப்பிலா
   வன்சொலான் ஆகும் வசைமனம் - மென்சொலின்
   நாவினான் ஆகும் அருண்மனம் அம்மனத்தான்
   வீவிலா வீடாய் விடும். 3

  கிழமை - உடமை - சொத்து

     இன்சொல்லால் நட்பு உண்டாகும். கடுஞ்சொல்லால் கெடு நினைவு உண்டாகும். நயமான சொல்லால் அருள் நெஞ்சம் உண்டாகும். அவ்வருள்நெஞ்சத்தால் அழிவிலாத வீடுபேறு உண்டாகும்.

------------------------------

 5.மனைக்கு விளக்கம் மடவாள்; மடவாள்-
   தனக்குத் தகை சால் புதல்வர்; மனக்கு இனிய
   காதல் புதல்வர்க்குக் கல்வியே; கல்விக்கும்,
   ஓதின், புகழ் சால் உணர்வு. 101
 
மடவாள் - மனைவி

     வீட்டுக்கு ஒளி மனைவி. மனைவிக்கு அழகு நன்மக்கள். நன்மக்களுக்கு அழகு கல்வி. கல்விக்கு விளக்கம் மெய்யுணர்வு.

------------------------------

6.எண் ஒக்கும், சான்றோர் மரீஇயாரின் தீராமை;
புண் ஒக்கும், போற்றார் உடனுறைவு; பண்ணிய
யாழ் ஒக்கும், நாட்டார் கழறும் சொல்; பாழ் ஒக்கும்,
பண்பு உடையாள் இல்லா மனை. 98

கழறல் - இடித்துரைத்தல்

     சான்றோர்களைப் பிரியாமை அறிவுடைமையாகும். தம்மைப் போற்றி இணங்காதவரோடு வாழ்தல் புண்ணுக்கு நிகராகும். நண்பர்கள் இடித்துரைக்கும் சொல் வலியதாயினும் யாழோசைப்போல இனிமையுடையதாகும். மனைவி இல்லாத வீடு பாழ் மனையாகும்.

------------------------------


7.ஏரி சிறிதுஆயின், நீர் ஊரும்; இல்லத்து
வாரி சிறிதுஆயின், பெண் ஊரும்; மேலைத்
தவம் சிறிதுஆயின், வினை ஊரும்; ஊரும்,
உரன் சிறிதுஆயின், பகை. 99

வாரி - வருமானம்
உரன் - வலிமை


     ஏரி சிறிதாக இருந்தால் நீர் வழிந்து போய்விடும். வீட்டில் வருவாய் குறைவானால் மனையாள் வரம்பு கடந்து பேசுவாள். முன் தவம் சிறிதானால் தீவினை மிகுந்து வருத்தும். வலிமை குறைந்தால் பகைவர் வென்றிடுவர்.

------------------------------

Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template