எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , » Test Schedule – Book Back Questions – Back to Back Test - 6 Std (BBQ Test Series)

Test Schedule – Book Back Questions – Back to Back Test - 6 Std (BBQ Test Series)

Test Schedule – Book Back Questions – Back to Back Testசமச்சீர் பள்ளிப் பாடப்புத்தகத்திலிருக்கும் கேள்விகளுக்கான தேர்வு..

தினம் இரண்டு பாடங்களிலிருந்து இரண்டு தேர்வுகள்..

வினாக்களுக்கான விடைகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கொள்ளலாம்..

தேர்வு முடிந்த வினாடியே மதிப்பெண்களை அறிந்து கொள்ளலாம்..

தேர்வுக்குத் தேவையான பாடத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கலாம்..

தினம் தினம் நடக்கும் தேர்வுகளுக்கான இணைப்புகள் ‘’வென்று காட்டு’’ முகநூல் பக்கத்திலும் ‘’வென்று காட்டு’’ யூடியூப் பக்கத்திலும் பகிரப்படும்.. அந்த இணைப்புகளின் மூலம் சென்று நீங்கள் தேர்வெழுதலாம்..

நீங்களும் தேர்வெழுத வேண்டுமா?..

தேர்வுக்கான இணைப்பு உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்க வேண்டுமா?..

கீழே உள்ள சமூக வலைத்தளங்களை FOLLOW பண்ணுங்கள்..பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.. பயனடையுங்கள்.. பகிருங்கள்..

வென்று காட்டு! அரசு அலுவலராய் நின்று காட்டு!

எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!

6 th Std Science I st Term
S.Nos
DATE
TOPIC
PDF Link
Test 1
 15.07.2020     7.30 P.M
அளவீடுகள்
Test 2
 15.07.2020   8.30 P.M
விசையும் இயக்கமும்
Test 3
 16.7.2020     7.30 P.M
நம்மைச்சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்
Test 4
 16.07.2020   8.30 P.M
தாவரங்கள் வாழும் உலகம்
Test 5
 17.07.2020     7.30 P.M
விலங்குகள் வாழும் உலகம்
Test 6
 17.07.2020   8.30 P.M
உடல் நலமும் சுகாதாரமும்
Test 7
 18.07.2020     7.30 P.M
கணினி ஓர் அறிவியல்
6 th Std Science IInd  Term
S.Nos
DATE
TOPIC
PDF Link
Test 8
 18.07.2020     8.30 P.M
வெப்பம்
Test 9
19.07.2020     7.30 P.M
மின்னியல்
Test 10
19.07.2020     8.30 P.M
நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்
Test 11
20.07.2020     7.30 P.M
காற்று
Test 12
20.07.2020     8.30 P.M
செல்
Test 13
21.07.2020     7.30 P.M
மனித உறுப்பு மண்டலங்கள்
Test 14
21.07.2020     8.30 P.M
கணினியின் பாகங்கள்
th Std Science III rd Term

S.Nos
DATE
TOPIC
PDF Link
Test 15
22.07.2020     7.30 P.M
காந்தவியல்
Test 16
22.07.2020     8.30 P.M
நீர்
Test 17
23.07.2020     7.30 P.M
அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்
Test 18
23.07.2020     8.30 P.M
நமது சுற்றுச்சூழல்
Test 19
24.07.2020     7.30 P.M
அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்
Test 20
24.07.2020     8.30 P.M
வன்பொருளும் மென் பொருளும்


6 th Std Social Science I st Term
S.Nos
DATE
                    TOPIC
PDF Link
Test 22
25.07.2020     8.30 P.M
வரலாறு என்றால் என்ன?
Test 23
26.07.2020     7.30 P.M
மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி

Test 24
26.07.2020
8.30 P.M
சிந்து சமவெளி நாகரிகம்
Test 25
27.07.2020    7.30 P.M
தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள்
Test 26
27.07.2020     8.30 P.M
பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பமும்
Test 26
28.07.2020     7.30 P.M
நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும்
Test 27
28.07.2020     8.30 P.M
பன்முகத்தன்மையை அறிவோம்
Test 28
29.07.2020     7.30 P.M
சமத்துவம் பெறுதல்6 th Std Social Science II nd Term

S.Nos
DATE
                    TOPIC
PDF Link
Test 29
29.07.2020     8.30 P.M
வட இந்தியாவில் வேதகாலப்  பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்காலப் பண்பாடும்
Test 30
30.07.2020     7.30 P.M
மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் நம்பிக்கைகளும்
Test 31
30.07.2020     8.30 P.M
குடித்தலைமையிலிருந்து பேரரசு வரை
Test 32
31.07.2020     7.30 P.M
தேசிய சின்னங்கள்
Test 33
31.07.2020     8.30 P.M
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்
Test 34
1.08.2020    7.30 P.M
 பொருளியல்ஓர் அறிமுகம்
6 th Std Social Science III rd Term
S.Nos
DATE
                    TOPIC
PDF Link
Test 35
1.07.2020     
8.30 P.M
பண்டைகால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும்:சங்க காலம்
Test 34
02.08.2020     7.30 P.M
இந்தியா - மௌரியருக்குப்பின்னர்
Test 35
02.08.2020     8.30 P.M
பேரரசுகளின் காலம்: குப்தர்,வர்த்தனர்
Test 36
03.08.2020     7.30 P.M
தென்னிந்திய அரசுகள்
Test 37
03.08.2020     8.30 P.M
ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா
Test 38
04.08.2020     7.30 P.M
புவி மாதிரி
 Test 39
04.08.2020     8.30 P.M
பேரிடரைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்
Click here
 Test 40
05.08.2020     7.30 P.M
மக்களாட்சி
Click here
 Test 41
05.08.2020     8.30 P.M
உள்ளாட்சி அமைப்பு – ஊரகமும் நகர்ப்புறமும்
Click here
 Test 42
05.08.2020     9.30 P.M
சாலை பாதுகாப்பு
Click here
Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template