எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , , , , » Logarithms and Exponents - மடக்கைகளும் அடுக்குகளும் - சூத்திரங்கள்

Logarithms and Exponents - மடக்கைகளும் அடுக்குகளும் - சூத்திரங்கள்


Logarithms and Exponents 
மடக்கைகளும் அடுக்குகளும்Product rule
log ₐ (m n) =  log ₐ m + log ₐ n
Quotient rule
log ₐ (m/n) =  log ₐ m - log ₐ n
Power rule
log ₐ m ⁿ = n log ₐ m
Change of base rule
log ᵤ m = (logᵥm) x (logᵤv)
Reciprocal rule
log ₐ i = 1/ logᵢ a
log ₐ 1 = 0
log ₐ a = 1
Product rule
a m x a n = a (m + n)
Quotient rule
am⁄an = a (m-n)
Power rule
(am)n = amn
Change of base rule
(am x bm) = (axb)m
Reciprocal rule
1 ⁄a m = a-m
a 0 = 1


Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Featured Post

TNPSC | விஜயநகர பேரரசு | Vijayanagara Empire | Indian medieval History | இடைக்கால இந்திய வரலாறு

விஜயநகர, பாமினி அரசுகளின் எழுச்சி   முகமது பின் துக்ளக் ஆட்சிக்குப் பிறகு டெல்லி சுல்தானிய வீழ்ச்சியினால் வட இந்தியாவிலும், தென் இந்தியாவிலு...

Popular Posts

1

2

3

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template