எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , , , » Surds and Indices - முறுடுகள் மற்றும் அடுக்குகள்

Surds and Indices - முறுடுகள் மற்றும் அடுக்குகள்

Surds and Indices - Laws to Remember
முறுடுகள் மற்றும் அடுக்குகள் - நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விதிகள்


Laws of Surds (முறுடுகள்)
1.       n√a  =  a1/n
2.      n√(ab)  =  n√a x n√b
3.      n√(a/b)  =  n√a / n√b
4.      (n√a)n  =  a
5.      m√(n√a)  =  mn√a
6.      (n√a)m  =  n√am
 Laws of Indices - அடுக்குகள்
1.      xm  xn  =  xm+n
2.      xm ÷ xn  =  xm-n
3.      (xm)n  =  xmn
4.      (xy)m  =  xm  ym
5.      (x / y)m  =  xm / ym
6.      x-m  =  1 / xm
7.      x0  =  1
8.      x1  =  x
9.    (x / y)-m  =  (y / x)m
10.  ax  =  ay => x  =  y

Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template