எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , » நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் - 6 th std 2nd Term - BBQ TEST- 10

நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் - 6 th std 2nd Term - BBQ TEST- 10

ஆறாம் வகுப்பு TERM - 1 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின் BOOK BACK QUESTIONS - 10  நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்..எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.
                                                                      தேர்வு - 10
நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்- பாடத்தேர்வு
ஆறாம் வகுப்பு -அறிவியல்
முதல் பருவம்தேர்வு - 1 அளவீடுகள் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 2 விசையும் இயக்கமும்  இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 3   நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்  இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 4   தாவரங்கள் வாழும் உலகம் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 5   விலங்குகள் வாழும் உலகம் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 6 உடல்நலமும்  சுகாதாரமும் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 7 கணினி ஓர் அறிமுகம் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 8 வெப்பம் இங்கே செல்லவும்.
தேர்வு - 9 மின்னியல் இங்கே செல்லவும்


Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:
Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Featured Post

TNPSC | விஜயநகர பேரரசு | Vijayanagara Empire | Indian medieval History | இடைக்கால இந்திய வரலாறு

விஜயநகர, பாமினி அரசுகளின் எழுச்சி   முகமது பின் துக்ளக் ஆட்சிக்குப் பிறகு டெல்லி சுல்தானிய வீழ்ச்சியினால் வட இந்தியாவிலும், தென் இந்தியாவிலு...

Popular Posts

1

2

3

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template