எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:

TNPSC - 96 வகை சிற்றிலக்கியங்கள்

    1.சதகம்
    2.பிள்ளைக்கவி
    3.பரணி
    4.கலம்பகம்
    5.அகப்பொருட்கோவை
    6.ஐந்திணைச் செய்யுள்
    7.வருக்கக் கோவை
    8.மும்மணிக்கோவை
    9.அங்கமாலை
    10.அட்டமங்கலம்
    11.அனுராகமாலை
    12.இரட்டைமணிமாலை
    13.இணைமணி மாலை
    14.நவமணிமாலை
    15.நான்மணிமாலை
   16. நாமமாலை
    17பல்சந்தமாலை
    18பன்மணிமாலை
    19மணிமாலை
    20புகழ்ச்சி மாலை
    21.பெருமகிழ்ச்சிமாலை
    22.வருக்கமாலை
    23.மெய்க்கீர்த்திமாலை
    24.காப்புமாலை
    25. வேனில் மாலை
    26. வசந்தமாலை
    27. தாரகைமாலை
    28. உற்பவமாலை
    29. தானைமாலை
    30. மும்மணிமாலை
    31. தண்டகமாலை
    32. வீரவெட்சிமாலை
    33. வெட்சிக்கரந்தைமஞ்சரி
    34. போர்க்கெழுவஞ்சி
    35. வரலாற்று வஞ்சி
    36. செருக்களவஞ்சி
    37. காஞ்சிமாலை
    38. நொச்சிமாலை
    39. உழிஞைமாலை
    40. தும்பைமாலை
    41. வாகைமாலை
    42. வாதோரணமஞ்சரி
    43. எண்செய்யுள்
    44. தொகைநிலைச்செய்யுள்
    45. ஒலியந்தாதி


  

    46. பதிற்றந்தாதி
    47. நூற்றந்தாதி
    48. உலா
    49. உலாமடல்
    50. வளமடல்

    51. ஒருபா ஒருபது

    52. இருபா இருபது
    53. ஆற்றுப்படை
    54. கண்படைநிலை
    55. துயிலெடை நிலை
    56. பெயரின்னிசை
    57. ஊரின்னிசை
    58. பெயர் நேரிசை
    59. ஊர் நேரிசை
    60. ஊர்வெண்பா
    61. விளக்குநிலை
    62. புறநிலை
    63. கடைநிலை
    64. கையறுநிலை
    65. தசாங்கப்பத்து
    66. தசாங்கத்தயல்
    67. அரசன்விருத்தம்
    68. நயனப்பத்து
    69. முலைப்பத்து
    70. பாதாதிகேசம்
    71. கேசாதிபாதம்
    72. அலங்காரபஞ்சகம்
    73. கைக்கிளை
    74. மங்கலவள்ளை

    75. தூது

    76. நானாற்பது
    77. குழமகன்
    78. தாண்டகம்
    79. பதிகம்
    80. சதகம்
    81. செவியறிவுறூஉ
    82. வாயுறைவாழ்த்து
    83. புறநிலைவாழ்த்து
    84. பவனிக்காதல்
    85. குறத்திப்பாட்டு
    86. உழத்திப்பாட்டு
    87. ஊசல்
    88. எழுகூற்றிருக்கை
    89. நாழிகைவெண்பா
    90. சின்னப்பூ
    91. விருத்தவிலக்கணம்
    92. முதுகாஞ்சி
    93. இயன்மொழி வாழ்த்து
    94. பெருமங்கலம்
    95. பெருங்காப்பியம்
    96. சிறுகாப்பியம்
Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template